Om Sidde-rigtig møbler

om sidde-rigtig møbler
v/ Marie Nordestgaard 

Sidde-rigtig møbler har gennem mange år specialiseret sig i levering af møbler til institutions- og plejesektoren.

Vi har særlig erfaring med sektorens behov, og stor forståelse for de krav, der stilles til kvalitet, anvendelse og vedligehold.

Vores møbler er produceret på den danske møbelfabrik Schou Andersen Møbelfabrik A/S i Vejen →
Her kan du også se flere møbler.

Alle Schou Andersens møbler kan købes og bestilles hos Sidde-rigtig møbler.
Vi leverer også til private kunder.

Vi sidder klar til at hjælpe med at foretage de rette indkøb af møblement til plejehjem, hospitaler, osv….

Produkter og bæredygtighed:

For Sidde-rigtig møbler er bæredygtigheden i produktionen af de møbler vi forhandler af væsentlig betydning.

Træet som møblerne produceres af, kommer fra europæiske savværker og i tæt samarbejde med trægrossister sikres det, at kvaliteten ligger inden for de standarder og krav Schou Andersen stiller. Samtidigt sikres det, at alt træ kommer fra bæredygtig skovhugst og at træleverandøren er FSC certificeret.

Europæiske skove er beskyttet af de nationale skovlove, der påbyder landene ikke at fælde mere skov end der genplantes. Ved udelukkende at benytte træ fra europæiske skove sikres en bæredygtig og gennem reguleret drift.